FacebookTwitter

Over CBS De Tarissing

Wij zijn een kleine, moderne dorpsschool met op dit moment 31 leerlingen, verdeeld over drie combinatiegroepen. De school staat midden in het dorp en is goed bereikbaar. Onze visie op onderwijs en opvoeding willen we samenvatten in drie kernwoorden:

ONTMOETEN   ONTDEKKEN    ONTWIKKELEN                                                       

Ontmoeten is de basis voor ontdekken

Ontdekken is de basis voor ontwikkelen

Ontwikkelen is de basis voor ontmoeten

Kinderen ontmoeten de wereld op school. Een complexe wereld met andere grote mensen, kinderen, regels en vrijheden, verplichtingen, opdrachten, competitie. Ze ontmoeten hun beperkingen en hun mogelijkheden, ze ontmoeten andere grenzen, culturen, normen en waarden, taalgebruik en andere belevingen. Leerkrachten zorgen voor een veilige en vertrouwde sfeer waarin het kind die "grote" wereld kan ontmoeten. We helpen het kind ook zelf verantwoordelijk te worden voor het eigen leerproces, in kleine stapjes.

Speels leren is ... zin in leren ... er moet wat te beleven zijn.
En dan vooral plezier in leren. Moderne hulpmiddelen en goede didactiek zetten we daarvoor in. Maar vooral ook een enthousiaste begeleiding van de leerkracht.

Binnen de school werken we in alle groepen met dag- en weektaken, waardoor de kinderen vaak zelfstandig aan het werk zijn en er veel ruimte is voor observatie en extra hulpprogramma's.

Veel aandacht dus voor het individuele kind.